Restaurering, Sveavägen
Convendum, Hallonbergen
Lokaler och Kontor, Hallonbergen
Trähus, Stockholm
Nordic Wellness Hallonbergen
BOSTÄDER OCH KULTURCENTRUM, ÄLTA
Golfhotell i Södermanland
RESTAURERING OCH NYBYGGNAD, KTH
Bilia serviceverkstäder
Restaurangpaviljong, Hallonbergen
Enskede gårds gymnasium
Förskola, Hallonbergen
Båtvarv i Svinninge
Nya Bostadsentréer, Huddinge
Bostäder, Rindö Brygga
Convendum, Sveavägen
Bostäder, Bandhagen
Om oss